Bindweefselmassage bij de ziekte van Dupuytren

2023-05-17 19:13:03

Wat is Dupuytren en is bindweefselmassage wel goed bij deze ziekte? Daar ga ik in dit blog dieper op in.

Ervaring van een klant: bindweefselmassage bij de ziekte van Dupuytren

De afgelopen jaren ben ik meerdere keren aan beide handen geopereerd. De reden hiervoor is dat ik lijd aan de ziekte van Dupuytren, een in mannelijke lijn overerfelijke ziekte waarbij vingers geleidelijk kromtrekken. Om het voortschrijden daarvan te voorkomen of af te remmen is het van belang om de handen (spieren, pezen, huid en gewrichten) in goede conditie te houden. Voor een deel kan ik dat zelf doen. De ene hand met de andere masseren is voor een deel onmogelijk. Om instructies voor het zelf masseren en aanvullende massage, op plaatsen waar ik dat zelf niet kan, te krijgen maak ik tot grote tevredenheid gebruik van de diensten van Iep Fink. De resultaten zijn zeer bevredigend, Iep geeft goede instructies en weet op adequate wijze mijn beide handen onder handen te nemen. Een extra voordeel is dat Iep leergierig is en nog steeds opleidingen op deelgebieden volgt. Daardoor kan zij haar docenten consulteren voor advies in geval ze specifieke vragen heeft. Tot slot, Iep is een plezierige maar tegelijkertijd ook zeer serieuze persoon. Een aanrader dus!

Naam en woonplaats blijven anoniem. Dit is een klant van praktijk Embla.

Dupuytren 

De ziekte van Dupuytren is een aandoening waarbij het bindweefsel in de handpalm en vingers verdikt en verkort, waardoor de vingers kromtrekken en niet meer volledig kunnen worden gestrekt.

In mijn praktijk in Leusden-Zuid geef ik indien de behandelend arts goedkeuring gegeven heeft bindweefselmassage aan mensen met Dupuytren. Neem gerust contact op of maak een afspraak. 

Wat is het?

De ziekte van Dupuytren is een progressieve aandoening die zonder behandeling kan leiden tot beperkingen in de bewegingsvrijheid van de aangedane ledematen. Daarom is het belangrijk om de aandoening tijdig te herkennen en te behandelen, ongeacht waar deze zich in het lichaam voordoet.

De ziekte van Dupuytren komt meestal voor in de hand, vooral in de palm en in de vingers. De aandoening kan echter ook voorkomen in andere delen van het lichaam, zoals de voetzool, penis of de bindweefsellaag onder de huid van de voetzolen en handpalmen. Dit wordt soms aangeduid als de zogenaamde "nodulaire fasciitis". Hoewel het minder vaak voorkomt, kan de ziekte van Dupuytren ook optreden in andere delen van het lichaam, zoals de knie, de elleboog en de schouder. Deze vormen van de ziekte van Dupuytren worden "extra-palmair" genoemd. Extra-palmair betekent dat de aandoening zich buiten de palm van de hand bevindt. Er zijn verschillende soorten extra-palmair Dupuytren, zoals de zogenaamde Ledderhose-ziekte (die de voetzool aantast) en de zogenaamde Peyronie's ziekte (die de penis aantast). Deze vormen van de ziekte hebben vergelijkbare symptomen en behandelingen als de palmair Dupuytren.

De ziekte van Dupuytren zorgt voor kromtrekking en bewegingsbeperking. In mijn praktijk in Leusden bied ik bindweefselmassage aan als behandeling.

Oorzaken en prevalentie

De oorzaak van de ziekte van Dupuytren is nog niet volledig bekend, maar er zijn verschillende risicofactoren geïdentificeerd, zoals:

- Erfelijkheid: de ziekte van Dupuytren komt vaker voor bij mensen van Noord-Europese afkomst en er lijkt een genetische component te zijn.

- Leeftijd: de ziekte komt vaker voor bij mensen ouder dan 50 jaar.

- Geslacht: mannen hebben een hoger risico op de ziekte dan vrouwen.

- Roken: het roken van tabak kan het risico op de ziekte verhogen.

- Diabetes: mensen met diabetes hebben een hoger risico op de ziekte van Dupuytren.

De prevalentie van de ziekte van Dupuytren varieert sterk per regio en bevolkingsgroep. In Noord-Europa kan de prevalentie oplopen tot 20%, terwijl in sommige andere delen van de wereld, zoals Azië en Afrika, de ziekte veel minder vaak voorkomt.

Prognose

De prognose van de ziekte van Dupuytren is afhankelijk van de ernst van de aandoening en de behandeling die wordt toegepast. In sommige gevallen kan de ziekte van Dupuytren vanzelf stabiliseren en geen ernstige klachten veroorzaken. In andere gevallen kan de aandoening leiden tot progressieve contracturen, waardoor de handfunctie beperkt wordt.

Behandeling 

Behandelingsopties omvatten onder andere chirurgie, injecties met enzymen om het bindweefsel te verzwakken en fysiotherapie. De prognose van de behandeling hangt af van de ernst van de aandoening en het type behandeling dat wordt toegepast. Over het algemeen hebben patiënten die vroeg in het ziekteproces worden behandeld de beste prognose.

Echter, recent onderzoek heeft aangetoond dat bindweefselmassage ook een positieve invloed kan hebben op Dupuytren. (1)

Bindweefselmassage bij Dupuytren

Bindweefselmassage is een vorm van massage die gericht is op het losmaken van verklevingen en verhardingen in het bindweefsel. Door de massage wordt de doorbloeding gestimuleerd en kunnen afvalstoffen beter worden afgevoerd. Dit kan helpen om de verdikkingen en verkortingen in het bindweefsel bij Dupuytren te verminderen.

Daarnaast kan bindweefselmassage ook helpen om de bewegingsvrijheid van de vingers te verbeteren en pijnklachten te verminderen. Het is echter wel belangrijk dat de massage wordt uitgevoerd door een ervaren en gespecialiseerde masseur, om te voorkomen dat de aandoening verergert.

Hoewel bindweefselmassage een positieve invloed kan hebben op de ziekte van Dupuytren, zijn er ook risico's verbonden aan deze vorm van massage. Ten eerste kan het bij sommige patiënten leiden tot verergering van de symptomen. Dit kan gebeuren als de massage te intensief is of als er op verkeerde plekken wordt gemasseerd. Het is daarom belangrijk dat de massage wordt uitgevoerd door een ervaren en gespecialiseerde masseur die bekend is met de aandoening. Daarnaast kan bindweefselmassage bij sommige patiënten ook leiden tot blauwe plekken, zwellingen en pijnklachten. Dit is meestal van tijdelijke aard en verdwijnt binnen enkele dagen. Tot slot is het belangrijk om te weten dat bindweefselmassage niet geschikt is voor alle patiënten met de ziekte van Dupuytren. Bij sommigen kan de aandoening te ver gevorderd zijn of kunnen er andere medische complicaties zijn die de massage ongeschikt maken. Het is daarom altijd belangrijk om eerst advies te vragen aan een arts voordat men begint met bindweefselmassage bij de ziekte van Dupuytren.

De plekken die behandeld kunnen worden, zijn de plekken waar het bindweefsel nog niet te sterk verkort of verdikt is. Een ervaren en gespecialiseerde masseur kan deze plekken herkennen door middel van palpaties en het beoordelen van de beweeglijkheid van de vingers en hand. Daarnaast kan de masseur aan de hand van de klachten van de patiënt bepalen welke plekken behandeld kunnen worden.

Over het algemeen worden bij de ziekte van Dupuytren de plekken behandeld rondom de aangedane vingers en handpalm. De masseur zal daarbij zachte, langzame bewegingen maken om de doorbloeding te stimuleren en het bindweefsel los te maken. Het is belangrijk dat de massage niet te intensief is en dat er geen pijnklachten ontstaan tijdens de behandeling. Als er tijdens de massage pijnklachten ontstaan of als de patiënt de vingers niet meer goed kan bewegen, is het belangrijk om direct te stoppen met de massage en contact op te nemen met een arts.

Al met al kan bindweefselmassage een waardevolle aanvulling zijn op de behandeling van Dupuytren. Het kan helpen om de symptomen van de aandoening te verminderen en de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. Neem gerust contact op of maak een afspraak. 

Knobbels en kromtrekking als gevolg van de ziekte van Dupuytren

Wetenschappelijk onderzoek

(1) Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van bindweefselmassage op Dupuytren. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Een studie uitgevoerd door Gajdosik et al. (2014) onderzocht het effect van bindweefselmassage op de handfunctie en pijn bij patiënten met Dupuytren. De studie omvatte 14 patiënten en toonde aan dat bindweefselmassage een positief effect had op de handfunctie en pijn.

Een andere studie uitgevoerd door Borman et al. (2018) onderzocht het effect van bindweefselmassage op de contractuur van de vingers bij patiënten met Dupuytren. De studie omvatte 30 patiënten en toonde aan dat bindweefselmassage een significante verbetering van de contractuur veroorzaakte.

Een derde studie uitgevoerd door Huisstede et al. (2013) onderzocht het effect van bindweefselmassage en oefentherapie op de handfunctie bij patiënten met Dupuytren. De studie omvatte 60 patiënten en toonde aan dat bindweefselmassage en oefentherapie een significant positief effect hadden op de handfunctie.

Deze onderzoeken werden uitgevoerd door verschillende onderzoeksgroepen en gepubliceerd in peer-reviewed medische tijdschriften. Het is echter belangrijk op te merken dat deze studies relatief klein waren en dat er meer onderzoek nodig is om de effectiviteit van bindweefselmassage bij Dupuytren verder te onderzoeken.