Overeenkomst en klachtenregeling

OVEREENKOMST MASSAGETHERAPEUT - CLIËNT

Met het inplannen van een behandeling en/of het tekenen van de akkoordverklaring, verklaar ik dat ik alle vragen heb begrepen en naar waarheid heb ingevuld. Tussentijdse veranderingen zal ik direct doorgeven aan de massagetherapeut. Ik begrijp dat deze massagetherapie enkel ontspanning en het verminderen van spierspanning tot doel heeft. Het is geen vervanging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Deze massagetherapie mag ook niet gezien worden als een medische behandeling. Ik zal de massagetherapeut het direct laten weten als ik tijdens de massagebehandeling pijn of ongemak ervaar. Ik ben er van op de hoogte dat mijn massagetherapeut een dossier bijhoudt met mijn persoonlijke gegevens en behandelinformatie en hier ga ik mee akkoord. Ook ga ik akkoord met de gestelde annuleringsvoorwaarden en privacy voorwaarden.

De Voorwaarden van het Leefstijl Verbindingsuur vind je hier

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Voor het annuleren van een massage gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Klachten regeling

In het geval van klachten is het belangrijk om je onvrede eerst met mij, de zorgverlener, te bespreken om te kijken of we er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk besproken en gekeken naar oplossingen en alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. Lukt het niet er samen uit te komen, dan kan je je beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van beroepsvereniging VBAG: klachtenfunctionaris Quasir via [email protected] t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling. Hiermee voldoet de Praktijk aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wanneer je een klacht indient via de beroepsvereniging VBAG of de koepelorganisatie RBCZ, informeert je de zorgverlener altijd vooraf. 

Kijk voor meer informatie over de procedure bij klachten op deze website van de VBAG.

VBAG geaccrediteerd lid (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze). 

RBCZ Ingeschreven in het RBCZ-Register als Registertherapeut (Register Beroepsbeoefenaren Zorg)

Quasir Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen.