Massagetherapie en leefstijlcoaching

2023-01-17 09:35:39

Wie herkent het niet? Soms zit je niet lekker in je vel, bijvoorbeeld omdat je last hebt van vermoeidheid, overgewicht, ondergewicht, weinig energie, hoofdpijn, spierpijn, of andere klachten die maken dat je dagelijks leven moeizamer verloopt dan je zou wensen. Misschien drink, rook of gebruik je meer middelen dan je eigenlijk zou willen. Je neemt je voor om beter voor jezelf te zorgen en maakt deze voornemens niet (lang) waar, zodat je ergens van binnen van jezelf gaat balen en maar gauw je kop in het zand steekt. Als dit patroon wat langer voortduurt kunnen de symptomen oplopen. Misschien raak je zelfs wel overspannen of burn-out. Je wilt iets veranderen. Je kunt naar de huisarts gaan (altijd een goed idee!) en misschien ga je ook op zoek naar een vorm van complementaire zorg. Massagetherapie kan dan aantrekkelijk voor je zijn omdat elk interne veranderingsproces begint met het maken van contact met je eigen lichaam. Bovendien is het prettig om ontspanning te vinden. 

Volksgezondheid

Even uitzoomen: De helft van de Nederlandse bevolking van boven de 20 heeft overgewicht. 47% van de bevolking vanaf 4 jaar voldoet niet aan de beweegnorm. Roken, problematisch alcoholgebruik, overgewicht, en ongezonde voeding vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Hoogopgeleide mensen eten meer groenten dan lager opgeleiden en over het algemeen eet iedereen veel te weinig groenten. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is in het nationaal preventie akkoord vastgelegd als speerpunt van de overheid. Als massagetherapeut kan ik daar een bijdrage aan leveren.

Creeër succeservaringen  

Massagetherapeuten in de Verenigde Staten spreken met cliënten vaak over zelfmassage, rekken, lichaamsbewustzijn, geestelijke gezondheid, voeding, supplementen, slaapproblemen, ergonomie, pijn en problemen met de huid*. Ik verwacht dat de situatie in Nederland vergelijkbaar is. Er wordt vaak aangeraden om veel water te drinken en ook koude- of warmte therapie komen aan bod. Helaas heb ik zelf ervaren dat collega's ook wel ongefundeerde voedingsadviezen geven. Te weinig aandacht wordt besteed aan middelengebruik, seksuele gezondheid en gewichtsbeheersing. Met mijn ervaring in het begeleiden en coachen van mensen met verslavingsproblematiek, psychiatrie en andere sociaal maatschappelijke problematiek wil ik dit onontgonnen terrein graag bebouwen. Het veranderen van gewoonten in de leefstijl kan lastig zijn en hoe meer “faal ervaringen” je hierin opdoet, des te kleiner wordt de kans dat je jezelf nog vertrouwt met je goede voornemens.

Kwakzalverij

Bij het kiezen van een complementair therapeut voor coaching en begeleiding bij een gezonde leefstijl wil ik een dringend advies geven: Ga na waar de therapeut haar kennis op baseert. Iedereen mag zichzelf namelijk therapeut noemen en veel therapeuten hebben niet geleerd hoe ze betrouwbare bronnen kunnen vinden en raadplegen. Eigenen zij zichzelf het expertise toch toe, dan kan er verkeerde informatie onder cliënten worden verspreid en dat blijft niet altijd zonder gevolgen. Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld van een fysiotherapeut die oprecht betrokken was bij mijn klachten, advies gekregen over voedingssupplementen. Dit is iets wat in principe niet tot zijn vakgebied behoort. Naar aanleiding van een scan met een alternatieve methode die niet evidence based is (namelijk NES-provision) adviseerde hij me een aantal vitamines, die  ik volgens hem in hoge doses moest slikken. De vitamines bood hij zelf te koop aan want hij verzekerde me ervan dat veel merken van inferieure kwaliteit zijn en niet goed door het lichaam worden opgenomen. Na 6 weken gebruik liet ik een bloedonderzoek doen via de huisarts. De vitamines bleken met veel te grote waardes in mijn lichaam aanwezig te zijn, wat zelfs voor de klachten kon zorgen waarvoor ik in de eerste instantie bij deze therapeut kwam. Misschien was dit lucratief voor de fysiotherapeut, maar ik belandde van de regen in de drup. Had mijn fysiotherapeut een op wetenschappelijke inzichten gebaseerde opleiding in voedingsleer gevolgd, dan had hij waarschijnlijk andere adviezen gegeven, die complementair aan zijn behandeling waardevol hadden kunnen zijn. Maar blijkbaar had hij niet het inschattingsvermogen om een goede aanvullende opleiding te kiezen. Dan is mijn conclusie: Schoenmaker, blijf bij je leest!

Een goed plan is realistisch en haalbaar

Bekende leefstijl programma’s zoals die van de WeightWatchers baseren zich op 4 belangrijke, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, pijlers: Voeding, Activiteit, Mindset en Slaap. Daarmee kom je al een heel eind. Ik ben niet alleen opgeleid en ervaren als maatschappelijk werker en massagetherapeut, maar ook als WeightWatchers coach. Deze kennis kan ik met elkaar integreren. In een met mij opgesteld leefstijlplan wordt aandacht besteed aan alle leefgebieden die voor mensen van belang zijn: zingeving, wonen, financiën, relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Door met realistische en haalbare doelen aan al deze leefgebieden te werken, worden meer gevoelens van succes getriggerd, wat maakt dat de kans van slagen toeneemt. Uiteraard vergt dit toewijding van jouzelf, die ik kan motiveren middels gesprekstechnieken en massage. De massage helpt je om afgestemd te worden en blijven met de signalen die je lichaam je geeft en die je helpen om beter voor jezelf te zorgen.

En bovendien, als je een coach bezoekt, waarom dan niet een die ook masseert? Het mag toch ook prettig zijn?

Bronnen

Overgewicht | Volksgezondheid en Zorg

Sport en bewegen in cijfers

De beweegrichtlijnen

Maatregelen in het nationaal preventieakkoord

Groenten - voedselconsumptiepeiling

Nationaal preventieakkoord

Advancing health promotion through massage therapy practice: A cross-sectional survey study - PMC*

Het herinneren van succes- en faalervaringen: De invloed van competentie- gerelateerde persoonskenmerken

NES Health: Tooth Fairy Marketing | Science-Based Medicine

Weight watchers: Food, Activity, Mindset, Sleep

8-fasenmodel | Movisie